Trong một bài essay Writing Task 2, phần mở bài (introduction) giúp giới thiệu các nội dung bài viết sẽ đề cập và dẫn dắt người đọc. Một mở bài hay sẽ ảnh hưởng khá lớn tới quyết định của người đọc xem có nên tiếp tục đọc bài hay không.

Cách viết mở bài Writing Task 2 đơn giản

Cách viết mở bài Writing Task 2 đơn giản

Một mở bài IELTS Writing Task 2 thường chỉ dài từ 2 - 3 câu nhưng không phải ai cũng biết cách viết sao cho đúng - đủ - hay. Trong bài viết dưới đây, chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết mở bài Writing task 2 nhanh và chính xác nhất, đảm bảo giúp bạn ăn trọn điểm phần mở bài! 

1. Cấu trúc và vai trò của mở bài Writing task 2

Một bài văn hoàn chỉnh bao giờ cũng cần có mở bài, thân bài và kết bài và bài thi Writing IELTS task 2 cũng không ngoại lệ.

Mở bài IELTS Writing task 2 đóng vai trò cung cấp thông tin cơ bản về vấn đề đặt ra trong câu hỏi, tóm tắt câu trả lời và dẫn dắt người đọc vào phần thân bài. Một bài viết có mở bài hay sẽ giúp ban giám khảo có ấn tượng tốt về khả năng sử dụng tiếng Anh của người viết. 

Một mở bài hay cần đưa ra bối cảnh (background) của chủ đề được nhắc tới, nhấn mạnh trọng tâm của bài cũng như mục đích của bài luận, đồng thời thu hút người đọc. Vì vậy, độ dài của mở bài Writing task 2 chỉ nên từ 50 - 70 từ. 

Cần làm quen với cấu trúc của phần mở bài Writing Task 2 trước khi viết

Cần làm quen với cấu trúc của phần mở bài Writing Task 2 trước khi viết

Mở bài IELTS Writing task 2 thường gồm 3 phần chính:

 • Giới thiệu chủ đề (Context): Mô tả khái quát vấn đề mà đề bài đưa ra. 

 • Tuyên bố luận điểm (Thesis Statement): Đưa ra ý kiến cá nhân của người viết về vấn đề của đề bài. 

 • Giới thiệu cấu trúc bài luận (Main points): Liệt kê các ý chính trong bài bạn sẽ phân tích. 

Để tóm lại đơn giản hơn thì mở bài Writing task 2 bắt buộc phải có 2 phần là general statement (giới thiệu chủ đề) và thesis statement (tuyên bố luận điểm). Trong đó, dựa vào band description, để đạt được band 6+ cho tiêu chí task response, thí sinh cần giải quyết và trả lời được các yêu cầu của đề bài.

Do đó, cách viết mở bài Writing Task 2 đúng bắt buộc phải có 2 phần:

 • General statement: xác định rõ ràng khía cạnh của vấn đề mà người viết muốn nói đến

 • Thesis statement: trả lời các câu hỏi trong đề bài

Để có được một mở bài hay và đạt điểm cao, cùng theo dõi phần tiếp theo nhé!

THAM KHẢO NGAY: Cách viết Writing Task 2 cho người mới bắt đầu

2. Hướng dẫn cách viết mở bài Writing task 2 với 3 bước đơn giản 

Có nhiều bạn mới làm quen với Writing Task 2 thường gặp khó khăn trong việc nghĩ mở bài và tốn quá nhiều thời gian vào viết mở bài. Với cách viết mở bài Writing Task 2 đơn giản dưới đây, các bạn sẽ không còn phải đau đầu suy nghĩ mỗi lần gặp đề bài khó nữa!

2.1. Phân tích đề bài Writing task 2

Bước đầu tiên trong cẩm nang cách viết mở bài Writing Task 2 là phân tích đề bài. Để phân tích đề bài Writing Task 2 đúng, chúng ta cần đọc kỹ đề bài và làm theo 3 bước đơn giản sau:

 • Xác định chủ đề của đề bài (Vd: Infrastructure, Health, Living abroad)

 • Xác định những keywords chính để tránh bỏ sót các ý quan trọng và hướng bài viết vào đúng đối tượng mà đề bài yêu cầu.

 • Xác định dạng bài của đề bài (Có những dạng bài chính trong phần thi Writing Task 2 bao gồm: agree/disagree, discussion, advantages & disadvantages, causes & effects/solutions, two-part question). Từ đó, đưa ra cách triển khai phù hợp. 

Cách viết mở bài Writing Task 2 với 3 bước đơn giản cho người mới bắt đầu

Cách viết mở bài Writing Task 2 với 3 bước đơn giản cho người mới bắt đầu

Sau khi phân tích đề bài Writing Task 2, các bạn hãy chuyển sang bước thứ 2 dưới đây nhé!

2.2. Viết General statement 

Bước thứ hai là viết General statement. Như đã nói ở trên, khi viết general statement, thí sinh cần tập trung vào cung cấp bối cảnh của chủ đề. Với mỗi dạng Writing task 2 khác nhau, cách viết general statement cũng sẽ khác. 

Dạng Argumentative/Opinion Essay và Discussion Essay

Đối với dạng Argumentative/Opinion Essay và Discussion Essay, các bạn có thể mở đầu như sau để giới thiệu vấn đề:

- It is (sometimes/ generally) argued/believed/contended/claimed/stated that + [paraphrase lại luận điểm chính trong đề bài]

- There is a tendency (among …..) to believe/It shows a tendency/Some people have a tendency that + [paraphrase lại luận điểm chính trong đề bài]

Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý rằng các thông tin được đưa ra trong hai dạng câu hỏi Opinion và Discussion mang tính quan điểm cá nhân chứ không phải sự thật hiển nhiên. Vì vậy, các mẫu câu dẫn dắt phải mang tính chủ quan chứ không phải tính khẳng định tuyệt đối (vd: It’s generally believed that, Some people argue that…) 

Một số cách mở đầu General statement bạn có thể tham khảo: 

 • It is widely believed that…

 • It is possible/probable that…

 • It can be argued that…

 • It has been suggested that…

 • Some people believe/assume/think that… 

Dạng Listing essays và Two-part questions

Đối với dạng Listing essays và Two-part questions, bạn có thể mở đầu như sau:

- It is (undoubtedly/ no doubt) true that+ [paraphrased topic]

- There is no denying that + [paraphrased topic]

Khác với hai dạng trên, đối với dạng two-part questions, bạn nên đưa thông tin dẫn vào chủ đề dưới dạng facts (sự thật hiển nhiên). Vì vậy những mẫu câu như It’s no doubt/ It’s strongly believed that… được khuyến khích sử dụng.

 Ví dụ: 

People today move to new cities or new countries more than ever before. What challenges do you think they experience? What strategies are there to meet these challenges?

(Con người chuyển đến thành phố hoặc đất nước khác nhiều hơn bao giờ hết. Những thách thức nào họ phải đối mặt? Có những giải pháp nào để vượt qua những khó khăn này?) 

General Statement: It is an obvious trend that more and more people are migrating to new metropolises and countries to study or work. 

(Có một xu hướng rõ rệt rằng ngày càng có nhiều người di cư đến các thành phố lớn hoặc quốc gia mới để học tập hoặc làm việc)

Tóm lại, đối với dạng argumentative/opinion và discussion essay, người viết nên dùng thông tin mang tính chủ quan, còn với dạng two-part questions, thông tin nên mang tính khẳng định hơn. 

2.3. Viết Thesis statement

Thesis statement nhằm mục đích cho người đọc biết quan điểm và câu trả lời của bạn. Đối với mỗi dạng bài Writing task 2 khác nhau thì cách viết thesis statement cũng khác nhau. Dưới đây là cách viết mở bài cho Writing Task 2 phần thesis statement!

Dạng Argumentative/Opinion Essay

Đối với dạng Argumentative/Opinion Essay, người viết cần trả lời trực tiếp câu hỏi của bài: hoàn toàn đồng ý/không đồng ý/một phần đồng ý. 

Cụ thể, với câu hỏi “Do you agree or disagree”, các bạn có thể trả lời như sau:

 • Many people, including me, strongly agree that … (Nhiều người, bao gồm cả tôi, đồng ý rằng…)

 • The vast majority of people, myself included, agree that … (Phần lớn mọi người, trong đó có tôi, đồng ý rằng…)

 • I partly/partially agree/disagree with this statement. (Tôi đồng ý phần nào với điều này) 

 Ví dụ: 

It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology and traditional cultures are incompatible. To what extent do you agree and disagree with this view?

(Văn hóa truyền thống bị mai một do sự phát triển của công nghệ là điều không thể tránh khỏi. Công nghệ và truyền thống là hai thứ không tương thích. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này ở mức độ nào?)

Nếu không đồng ý, bạn có thể viết: 

Hence, I side with the belief that technology and traditional values can co-exist. 

(Vì vậy, tôi ủng hộ niềm tin rằng công nghệ và các giá trị truyền thống có thể cùng tồn tại) 

Ngược lại, nếu bạn đồng ý với quan điểm của đề bài: 

As the matter of fact, I am convinced that technology and traditional cultures are conflicting. 

(Hiện tại đã thuyết phục tôi rằng công nghệ và truyền thống văn hóa là không thể hòa hợp với nhau)

Còn nếu bạn nửa đồng ý nửa không: 

I partially agree with this view; while in some countries, technology surpasses traditional values, but in others, technology can be used as a mean of enhancing traditional cultures. 

 (Tôi đồng ý một phần với quan điểm này. Trong khi ở một vài quốc gia, công nghệ vượt mặt các giá trị truyền thống nhưng ở các quốc gia khác, công nghệ có thể được dùng như phương tiện để gia tăng văn hóa truyền thống).

Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể dùng cấu trúc dưới đây để thể hiện bạn không nghiêng hoàn toàn về phía nào. 

 • While/Although Opinion X, Opinion Y (Trong khi tôi thấy quan điểm X cũng đúng, nhưng tôi lại ủng hộ quan điểm Y hơn).

Dạng Discussion Essay

Khác với Argumentative Essay, một bài Discussion Essay yêu cầu thí sinh phải thảo luận vấn đề từ nhiều phía khác nhau. Có 2 yêu cầu chính trong một đề bài dạng Discussion essay:

 • Discuss both sides (thảo luận 2 phía của vấn đề)

 • Discuss these two views and give your opinion (thảo luận 2 phía của vấn đề và đưa ra ý kiến của bạn)

Để “sản xuất” một thesis statement hay với dạng bài này, bạn chỉ cần trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài. Nếu bài có hỏi về ý kiến cá nhân của bạn thì bạn mới cần đưa vào ý kiến của mình. Nói cách khác, tính chất của thesis statement với dạng discussion essay vẫn mang tính khách quan. 

 • Nêu quan điểm cá nhân: While it can be argued that (view A), I believe that (view B) 

 • Không nêu quan điểm cá nhân: This essay will examine both views

Cùng tham khảo ví dụ dưới đây:

Some people prefer to spend their lives doing the same things and avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both views and give your opinion.

(Một vài người thích dành cuộc đời làm những điều lặp đi lặp lại và tránh phải thay đổi. Những người khác, ngược lại, nghĩ rằng thay đổi là điều tốt. Hãy phân tích hai khía cạnh và đưa ra ý kiến của bạn) 

 Thesis Statement: From my perspective, change is the only constant in life.

(Từ góc độ của tôi thì thay đổi là một phần bắt buộc của cuộc sống) 

Dạng Listing Essay

Đây là dạng bài consequences & solutions (hậu quả và giải pháp), nghĩa là đề bài sẽ đưa ra vấn đề, yêu cầu người viết phân tích hậu quả và đề xuất giải pháp khắc phục. 

Cùng xem xét ví dụ dưới đây:

Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology. In what ways has technology affected the types of personal relationships? Has this become a positive or negative development?

(Ngày nay, chúng ta thay đổi cách tương tác với nhau do sự phát triển của công nghệ. Công nghệ đã thay đổi các mối quan hệ cá nhân như thế nào? Đây là thay đổi tích cực hay tiêu cực?)

Thesis Statement: Some people are anti of technology and the way it impacts human interaction detrimentally, whereas others, including me, are in favor of modern technology since it connects people from all over the world in a blink of an eye.  

(Một số người không thích công nghệ và cách mà nó ảnh hưởng tiêu cực đến giao tiếp giữa con người với nhau, trong khi số khác, bao gồm tôi, lại thích công nghệ hiện đại vì nó kết nối con người từ khắp nơi trên thế giới chỉ trong một cái chớp mắt)

Dạng Two-part question

Tương tự như dạng bài Discussion essay, dạng two-part question cũng sẽ có hai cách ra đề. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý:

 • Nếu đề chỉ yêu cầu phân tích Advantages & Disadvantages: tuyệt đối không tự ý thêm ý kiến của bản thân vào thesis statement. 

 • Nếu đề yêu cầu phân tích Advantages & Disadvantages và Give your opinion: phải đưa ý kiến của bản thân và chỉ rõ theo quan điểm của bạn, mệnh đề có nhiều lợi ích hay tác hại hơn. 

Nói cách khác, nếu đề cho Advantages & Disadvantages & Give your opinion thì bản chất chính là dạng Opinion Essay.

Để tránh nhầm lẫn cách viết thesis statement giữa các dạng bài, các bạn có thể note lại các ý chính dưới đây: 

 • Dạng bài Argumentative/Opinion Essay: trả lời trực tiếp câu hỏi của bài - hoàn toàn đồng ý hoặc đồng ý một phần. 

 • Dạng bài Discussion Essay: trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài và chỉ đưa ý kiến khách quan trừ khi bài yêu cầu give your opinion thì đưa thêm ý kiến cá nhân.

 • Dạng bài Listing essays: đưa ra câu trả lời cho câu hỏi và dẫn vào phần thân bài.

 • Dạng bài Two-part questions: xác định vấn đề được nói đến có nhiều lợi hay hại hơn. 

3. Tham khảo mở bài IELTS Writing task 2 - bài mẫu band 7.0+

Dưới đây trungtamtienganh.org sẽ gợi ý một số mở bài mẫu band 7.0+ cho các bạn tham khảo. Đừng quên lưu lại và highlight những từ mới và mẫu câu hay nhé!

3.1. Agree or Disagree

Question: There is a good deal of evidence that increasing car use is contributing to global warming and having other undesirable effects on people’s health and well-being.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

(Có nhiều bằng chứng chứng minh rằng thường xuyên sử dụng xe ô tô sẽ góp phần gia tăng tình trạng nóng lên toàn cầu và tạo ảnh hưởng xấu lên sức khỏe con người. 

Bạn đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến trên ở mức độ nào?)

Mở bài tham khảo: A good amount of research shows that the increasing use of automobiles is one of the reasons for global warming and health concerns. This essay agrees that if individuals continue to expand the use of cars, the earth’s temperatures will be getting worse, leading to more severe health issues.

3.2. Discussion

Question: Completing university education is believed by some to be the best way to land a good job. On the other hand, other people think that getting experience and developing soft skills is more important.

Discuss both sides and give your opinion.

(Một vài người tin rằng học đại học là cách tốt nhất để kiếm được một công việc tử tế. Mặt khác, số người khác cho rằng việc tích lũy kinh nghiệm và phát triển các kỹ năng mềm quan trọng hơn nhiều.

Phân tích hai ý kiến trên và đưa ra quan điểm của bạn)

Mở bài tham khảo: Most people, especially the old generation considers university graduate as the key to secure a decent job. Others, on the other hand, believe that working experience and interpersonal skills are way more crucial. From my point of view, having a university degree is essential for academic jobs, while social skills and experience are beneficial for people in business. 

3.3. Problem & Solutions

Question: Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st century, and sea levels continue to rise at alarming rates.

What problems are associated with this, and what are some possible solutions.

(Nóng lên toàn cầu là một trong những mối đe dọa lớn nhất con người phải đối mặt trong thế kỷ 21, và mực nước biển tiếp tục dâng cao ở mức độ đáng báo động.

Những vấn đề nào liên quan đến điều này và một số giải pháp khả thi là gì?)

Mở bài tham khảo: Climate change is considered one of the most persistent issues facing the world, followed by the dramatic rise of sea levels. This essay, therefore, will point out the biggest issues caused by this and suggest some viable solutions to eliminate the problems.

Đừng quên luyện tập cách viết mở bài IELTS Writing Task 2

Đừng quên luyện tập cách viết mở bài IELTS Writing Task 2

3.4. Advantage and Disadvantage

Question: A lot of places in the world rely on tourism as a main source of income. Unfortunately, tourism can also be a source of problems if it is not well-managed. 

What are the advantages of tourism in the modern world? Do you think that the benefits of tourism outweigh its drawbacks?

(Nhiều quốc gia trên thế giới dựa vào du lịch như nguồn thu nhập chính. Không may là du lịch cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nhức nhối nếu không được quản lý tốt. Những lợi ích của du lịch trong thời hiện đại là gì? Bạn có nghĩ rằng lợi ích của du lịch nhiều hơn tác hại mà nó đem lại?)

Mở bài tham khảo: Although travelers contribute vastly to the economy of the host country, the influx of tourists often cause severe problems. This essay will demonstrate how tourism can help the economy of poor areas transform but also raise some issues for the local authority to solve. 

3.5. 2-part Question

Question: Some parents buy their children whatever they ask for, and allow their children to do whatever they want. Is this a good way to raise children? What consequences could this style of parenting have for children as they get older?

Mở bài tham khảo: Modern parents are becoming increasingly easy-going on their children. They do not discipline their kids but buy them material things whenever they want instead. This essay will explain why this method might be harmful to the child’s development as well as their future. 

4. Một số lưu ý khi viết mở bài Writing task 2

Một mở bài hay sẽ tạo tiền đề cho bạn viết được một bài essay trôi chảy và hoàn chỉnh. Đồng thời, giúp ban giám khảo đánh giá sơ bộ trình độ sử dụng tiếng Anh của bạn. Dưới đây là một số lưu ý trong cách viết mở bài Writing task 2 giúp các bạn hoàn thiện phần introduction.

Lưu ý 1: Có nên dùng template introduction không?

Template đóng vai trò định hướng cấu trúc mở bài cho bài viết. Nếu không có template, thí sinh sẽ có xu hướng sáng tạo riêng các kiểu mở bài khác nhau. Nghe có vẻ hay nhưng điều này sẽ khiến bạn tốn thời gian và công sức vào việc viết mở bài. 

Lưu ý 2: Không nên viết phần mở bài quá chung chung hoặc quá khoa trương

Nhiều bạn có thói quen bắt đầu phần mở bài bằng các cụm từ “nowadays”, “in modern life” và theo sau đó là các câu dẫn dắt chung chung, không đi vào trọng tâm đề bài. Những từ này cũng không được các giáo viên IELTS khuyến khích dùng. Thay vào đó, các bạn hãy tập trung vào phân tích đề bài và trả lời cụ thể câu hỏi của đề.

Ngược lại, nếu mở bài quá khoa trương (sử dụng nhiều cụm từ thay thế, thành ngữ, ẩn dụ,... không cần thiết) sẽ khiến mở bài quá dài và lan man. Nếu bạn viết quá dài ở phần mở bài thì có khả năng phần thân bài sẽ bị lặp lại các ý và tổng thể bố cục bài viết sẽ không cân đối. 

Chưa kể, mở bài dài dòng cũng khiến ban giám khảo nghĩ rằng bạn không có khả năng tóm tắt các ý chính vào 2-3 câu. Vì vậy, hãy viết mở bài dài vừa đủ và đi đúng vào trọng tâm. Chỉ cần 1-2 câu chất lượng cao để tạo điểm nhấn với người đọc là được.

Lưu ý 3: Không tuyên bố luận điểm

Câu luận điểm thường được coi là phần quan trọng nhất của mở bài vì nó đóng vai trò thể hiện quan điểm và hướng giải quyết của người viết. Đồng thời, nó cho thấy bạn hiểu đề bài và có khả năng viết một bài essay rõ ràng. Nếu thiếu luận điểm, bài viết sẽ mất đi trọng tâm và thiếu sự liền mạch.

Nằm lòng những lưu ý này để hoàn thiện phần mở bài IELTS Writing Task 2

Nằm lòng những lưu ý này để hoàn thiện phần mở bài IELTS Writing Task 2

Lưu ý 4: Không nên sử dụng văn phong thiếu trang trọng và lịch sự

IELTS nói chung là bài thi mang tính chất học thuật. Riêng phần IELTS Writing Task 2 thường yêu cầu thí sinh phân tích những vấn đề đời sống, xã hội, kinh tế,... mang tính vĩ mô. 

Vì vậy, cách mở bài Writing Task 2 chuẩn là bạn phải dùng ngôn ngữ mang tính trang trọng, lịch sự. Đồng thời, cần trình bày bài viết rõ ràng, xuống dòng, ngắt câu đúng chính tả và ngữ pháp. 

Lưu ý 5: Luôn luôn paraphrase lại đề bài

Không chỉ trong phần Speaking và đối với phần thi Writing, thí sinh cũng cần phải paraphrase lại câu hỏi. Việc paraphrase thể hiện bạn hiểu câu hỏi chứ không đơn thuần là sao chép lại đề bài. Ngoài ra, giám khảo cũng đánh giá được khả năng sử dụng ngữ pháp cũng như vốn từ của bạn đến đâu.

Hy vọng sau bài viết này, các bạn nắm rõ cách viết mở bài Writing Task 2 và tự tin hơn khi luyện tập. Chúc các bạn thành công!