<div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><strong>Big step</strong> là bộ luyện thi <a href="http://langmaster.edu.vn/"><strong>tieng anh</strong></a> TOEIC quen thuộc với hầu hết những người luyện thi chứng chỉ này. Sách viết đơn giản, dễ hiểu, có mục tiêu rõ ràng và hệ thống đề thi rất gần gũi với đề thi thực. Chuyên mục <a href="http://langmaster.edu.vn/tai-lieu-tieng-anh-giao-tiep-a24"><em>Download tài liệu của&nbsp;Langmaster</em></a> đã cập nhật cả bộ sách với đầy đủ bản pdf và audio cho các bạn. Hãy xác định mục tiêu cho chính mình và bắt tay vào luyện học thôi nào!</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 671px"> <tbody> <tr> <td style="width: 503px;"> <div> <span style="font-size: 14px;"><strong>I. BIG STEP TOEIC 1:</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px;">1. Trình độ: Sơ cấp&nbsp;<strong>(TOEIC 400 - 550)</strong></span></div> <div> <span style="font-size: 14px;">2. Mục tiêu: TOEIC 500</span></div> <div> <span style="font-size: 14px;">3. Miêu tả: Người mới học TOEIC khi chuẩn bị cho kỳ thi cần phải nắm được các vấn đề cốt lõi của từng phần. Mục tiêu học tập được thể hiện qua thứ tự đặt câu hỏi để có thể dễ dàng hướng tới điểm số cao; giúp học viên hiểu rõ những gì cần phải nắm vững trong mỗi phần. BIG STEP TOEIC gồm khoảng 800 câu hỏi (LC+RC), bạn có thể đạt được mức điểm cao ngay từ khi bắt đầu học.</span></div> </td> <td style="width: 155px;"> <strong style="font-size: 14px;"><img alt="tiếng anh big toeic" src="/public/files/editor-upload/images/tieng-anh-big-step-toeic-2.jpg" style="height: 200px; margin-left: 9px; margin-right: 9px; float: right; width: 144px;" /></strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 503px;"> <div> <span style="font-size: 14px;"><strong>II. BIG STEP TOEIC 2:</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px;">1. Trình độ: Sơ cấp<strong>&nbsp;(TOEIC 500 - 750)</strong></span></div> <div> <span style="font-size: 14px;">2. Mục tiêu: TOEIC 630 - 700</span></div> <div> <span style="font-size: 14px;">3. Miêu tả: Nguồn tài liệu giúp học viên tăng cường vốn từ vựng và kỹ năng đọc hiểu, nhằm đạt đến mức điểm từ 630 đến 700 ở trình độ trung cấp. Các câu hỏi đa dạng giúp học viên thích ứng dễ dàng với các câu hỏi trong kỳ thi TOEIC thật. Sách phân tích các câu hỏi hiện có của ETS xuất hiện trong các kỳ thi TOEIC mỗi tháng.</span></div> </td> <td style="width: 155px;"> <strong style="font-size: 14px;"><img alt="tiếng anh big toeic" src="/public/files/editor-upload/images/tieng-anh-big-step-toeic-1.jpg" style="width: 143px; height: 200px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: right;" /></strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 503px;"> <div> <span style="font-size: 14px;"><strong>III. BIG STEP TOEIC 3:</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px;">1. Trình độ: Nâng cao&nbsp;<strong>(TOEIC 700 - 900+)</strong></span></div> <div> <span style="font-size: 14px;">2. Mục tiêu: TOEIC 700+</span></div> <div> <span style="font-size: 14px;">3. Miêu tả:</span></div> <div> <span style="font-size: 14px;">+ Big Step TOEIC 3 tổng hợp tất cả các nội dung chủ yếu của LC và RC giúp bạn kiểm tra lại những kiến thức đã học trong Big Step 1 và 2.</span></div> <div> <span style="font-size: 14px;">+ Sách gồm các bài thi sát với thực tế Actual Tests.</span></div> <div> <span style="font-size: 14px;">+ Sách giúp giải quyết các câu hỏi có độ khó tương đương với câu hỏi trong kỳ thi thực tế, bạn sẽ trau dồi được khả năng giải quyết các câu hỏi, nắm bắt được xu hướng đặt các câu hỏi mới nhất.</span></div> </td> <td style="width: 155px;"> <br /> <strong style="font-size: 14px;"><img alt="tiếng anh big toeic" src="/public/files/editor-upload/images/tieng-anh-big-step-toeic-3.jpg" style="height: 200px; float: right; margin-left: 8px; margin-right: 8px; width: 142px;" /></strong></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <div> <div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size: 22px;"><strong>BÂY GIỜ DOWN SÁCH VỀ HỌC THÔI</strong></span></div> </div> <div> <div style="text-align: center;"> <strong><img alt="" src="/public/files/editor-upload/images/tin-tuc/T9/tangan.gif" style="width: 125px; height: 70px;" /></strong></div> <div id="dangky_tailieu" style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div class="download_tailieu" style="text-align: center;"> <span style="font-size: 14px;"><strong>CHÚC MỪNG BẠN ĐĂNG KÝ CÔNG. NHẤN VÀO HÌNH ĐỂ TẢI TÀI LIỆU</strong></span></div> <div class="download_tailieu" style="text-align: center;"> <a href="https://drive.google.com/folderview?id=0B7KTnvctCEkxeDV2ZHpjTzBwc0U&amp;usp=sharing"><img alt="" src="/public/files/editor-upload/images/icon/download.jpg" style="width: 250px; height: 103px;" /></a></div> </div> </div> </div> </div> <div> &nbsp;</div>